Textile reuse on the rise in Sweden

Foto: Rachel Torres / Alamy

Fakta. Återvunna textilier

I Sverige återanvändes 23 400 ton textilier under 2013.

8 600 ton av dessa återanvändes i Sverige, en ökning med 16 procent jämfört med 2011.

2013 förmedlade näthandelsaktörer 2 000 ton återanvända andrahandstextilier i Sverige, vilket motsvarar 23 procent totalt.

2013 konsumerades 121 000 ton nya textilier, en minskning med 9 procent jämfört med 2011.

2013 förmedlade välgörenhetsorganisationer 87 procent av de återanvända textilierna, en ökning med 5 procentenheter jämfört med 2011.

Källa: Svenska Miljöemissionsdata (TT)

Vill du vara fin? Dra något gammalt över dig.

Vårt intresse för begagnat gör oss bättre på att återvinna gamla textilier. Samtidigt köper vi färre nya plagg.

Enligt en rapport från Naturvårdsverket ökade återanvändningen av insamlade textilier med 16 procent i Sverige mellan 2011 och 2013. Under samma period minskade konsumtionen av nya textilier med 9 procent.

Maria Sandow, näringspolitisk expert inom hållbar handel, är inte förvånad:

Sandow anser att vi i Sverige kommit ganska långt i synen på second hand—kläder.

– Här är det inte “skämmigt”, medan det i andra länder förknippas mer med resurssvaghet.

Inom modebranschen experimenteras med hållbarhet. Man satsar på kläder som håller längre och funderar på hur modeplagg ska utformas för att underlätta återvinning.

Hur stora krav ställer konsumenterna på hållbart tänkande hos modebranschen?

– Jag tror det blir allt viktigare. Man ska inte tro att alla konsumenter är med på tåget, men det är bara en fråga om tid.

Välgörenhetsorganisationerna dominerar marknaden med 87 procent av återvunna textilier. Samtidigt ökade nätförsäljningen med 33 procent mellan 2011 och 2013.

Fortfarande går huvuddelen av textilier som samlas in på export, men andelen minskade från 68 till 62 procent mellan 2011 och 2013.

– Det som skulle kunna bidra är att framför allt välgörenhetsorganisationer professionaliserat sin verksamhet, säger Maria Elander, projektledare för Naturvårdsverkets rapport.

Förändrad syn på second hand kan även ha lett till att välgörenhetsorganisationer fått större avsättning på den svenska marknaden.

 

source: http://www.dn.se/

%d bloggers like this: